Initiv

Initiv er et af de mange udvalg under F-klubben, og vi sørger for at der ind imellem bliver arrangeret en fest eller et andet socialt arrangement. Vi har nogle faste arrangementer hvert år, men vi er altid villige til at afprøve nye ideer.

Initivudvalget

Initiv er F-klubbens festudvalg. Initiv kan kontaktes på initiv@fklub.dk

De faste arrangementer

Initiv står hvert år for følgende faste arrangementer.

Initiv Planning Guide

Dette er ment som en hjælp til initiv i afholdelse af deres forskellige arrangmenter

Lokaleleje

(efter 112 standard):
Kontakt Ulla Øland - ulla@cs.aau.dk

Oplys:

  • Hvad er der sket? (hvad kommer der til at ske, arrangements type: fest, mm.)
  • Hvor er det sket? (Hvilke lokaler skal benyttes)
  • Hvornår er det sket? (Tidspunkt - start og slut)
  • Hvor mange tilskadekomne er der? (Hvem deltager og hvor mange?)
  • Hvem skal rydde op? (Står vi selv for rengøringen? eller skal den bestilles hos Ulla?)

Husk og booke lokaler på betjentkontoret med følgende udlånsseddel.

Guide til Aktiviteterne

08-05-2012 11:52 · dneupart

Initivs billedarkiv

I initivs billedarkiv kan du se billeder fra arrangementer og fester der er blevet afholdt i årenes løb: http://oldwww.cs.aau.dk/fklub/initiv/Pictures

Billeder fra tidligere F-Sportsdage

initiv/start.txt · Sidst ændret: 27-10-2019 00:48 af kat
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0