FLOTTO - Det gælder ikke om at vinde. Det gælder om at vinde STORT!

Udvalget der hver uge vil vinde den store præmie, så hytteturen kan afholdes på Hawaii.

FLOTTO-rækkerne

Hver uge spilles der på tre tal-rækker.

Lanie-rækken: 2, 5, 20, 22, 24, 28, 36

Lanie række blev foreslået af Lanie (Lars Moltsen). Den oprindelige Lanie-række (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) blev foreslået fordi den var nem at huske. På generalforsamlingen i 1999 var der en del polemik omkring netop denne række, fordi undersøgelser viste, at hvis netop disse 7 tal blev udtrukket, ville gevinsten være på ca. 2500 kr. Da 2500 kr. ikke er nok til at sende f-klubbens medlemmer til Hawaii, blev det pålagt FLOTTO's bestyrelse at finde en anden række. Helt i Lanie's ånd (tror vi nok) bestemte bestyrelsen sig for at konvertere lanie rækken med den (næsten) tophemmelige, non-deterministiske algoritme „Schwartz-Woicziszek algoritmen“ (aka. side-9-algoritmen). Algoritmen er som følger: , hvor F er tallene 1 - 7. Ved at benytte denne algoritme på den oprindelige Lanie-række fremkommer så de fantastiske tal.

Lennarth-rækken: 6, 10, 18, 21, 32, 35, 36

Lennarth-rækken spilles til ære for den tidligere formand for FLOTTO, Lennarth Rauff Mathiassen, som desværre blev revet bort i en alt for ung alder.

Rækken blev foreslået af Lennarth på den x-tra ordinære generalforsamlingen i 1995, hvor FLOTTO tallene blev vedtaget.

Ascii-rækken: 3, 7, 11, 12 ,13, 33, 34

Ascii-rækken blev foreslået af martindp og madsen i forbindelse med den legendariske newsstorm. Tallene er fremkommet ved at tage ascii-værdierne for tegnene i strengen „fsektor“. Ved beregning på grundlag af disse ascii-værdier (og ved fejlagtigt brug af modulus 36 og en unødvendig kompliceret algoritme) fremkommer tallene.

Resultater

Flottere

 • Kenneth Yrke Jørgensen, Presidente fino a prova contraria og formand for IUVM og UHDF, kyrke@cs.aau.dk
 • John Persson, Generaldirektør og formand for IUBM, IMSR, john@cs.aau.dk
 • ? , Resultatorienteret, stabil og pålidelig spåmand/kone med dokumenterede resulter og mindst 6 års erfaring i lignende stilling.

Som det kan ses af spørgsmålstegnene, er der stadig poster, som ikke er besat. Skulle du være interesseret i en post, så send Flotto en e-mail.

Flottoudvalgene

 • Plotto (Public Relations Dep. of Flotto)
  • Wotto (Web-development Dep. of Flotto)
  • IP-lotto (Intern Plotto)
  • EP-lotto (Extern Plotto)
 • I/Otto (Input/Output Department of Flotto)
 • IUVM (Intern udvalg for vedligeholdelse af mailalias)
 • UHDF (Udvalg for Historie og Dokumentation af Flotto)
 • IUBM (Intern udvalg for brok og medieluderi)
 • EUI (Ekstern udvalg for investeringer)
 • IUL (Intern udvalg for ligestilling)
 • EUR (Ekstern udvalg for rekrutteringer)
 • IMSR (Interkulturel mediemanagement, med svenske relationer)

Historien om Flotto: Fra sjofel fantasi til barsk virkelighed

(Denne historie om flotto var bragt in fnut den Mar 20 20:54:24 MET 1996)
Vi kender alle den lille hjerneblødning af en drøm om den helt store gevinst. Vi kender også alle den evige nagen af dårlig samvittighed over ikke at have indleveret lotto-kuponen til kiosk Kurt ned om hjørnet i denne uge. For tænk nu hvis det var denne uge, som skulle være vores chance for at blive millionær på 10 minutter. Alle disse bekymringer er nu borte for F-klubbens medlemmer. Fra nu af kan du trygt læne dig tilbage og vente på den helt store gevinst.

Forklaringen på dette utrolige held, som nu tilsmiler dig her i forårssolen, skal findes på F-klubbens sidste ordinære generalforsamling. Her forslog en fremsynet ung mand[1] , at F-klubben skulle investere nogle af sine aktiver i attraktive værdipapir med betragteligt økonomisk afkast. Og hvad er mere naturligt end at investere i en lottokupon.

Til at gennemføre denne revolutionerende ide nedsatte generalforsamlingen et udvalg, flotto-udvalget[2]

Dette udvalg fik til opgave at undersøge mulighederne for lotto. Det faldt udvalget naturligt at undersøge spørgsmål som : Hvad ville det koste? Hvilke tal skulle man spille på? Hvad kunne man forvente af afkast? Hvad skulle det forventede enorme afkast bruges til? osv. Det vil sige at udvalget absolut ikke foretog sig noget som helst!

I mens flottoudvalget lavede ingenting rasede en hæftig diskussion på iesd.chat om hvilke kvaliteter og hvilke specifikke tal, der ville egne sig bedst til de officielle flotto-tal. Denne meget frugtbare diskussion døde efterhånden hen, og folk fik andet at tænke på.

Lige indtil den X-traordinære generalforsamling, hvor punktet valg af flottotal var på dagsordnen. Der var i alt 7 forslag til officielle flotto-tal og kampen var hård og beskidt. Med det blev tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7[3] og , 7, 11, 12, 13, 33, 34[4]

Flotto-udvalget ønsker F-klubben tillykke med valget af de officielle flottotal og kan meddele at flottokuponen er indleveret.

Flotto-udvalget vil gerne understrege at udvalget går ind for åbenhed i administrationen og har i den ånd oprettet en FFF-side[5] på http://fff.cs.auc.dk/fklub/flotto

F-klubbens medlemmer orienteret om udvilkingen på flotto-fronten.

Husk det gælder ikke om at vinde, det gælder om at vinde stort.

På vegne af flotto, Flennarth, f6d.

[1] Den unge ludoman var Kasper Overgaard (overgard).

[2] f står for F, som står for F-klubben. lotto står for lotto.

[3] Denne række var det første forslag på iesd.chat og blev udtænkt? af Lars Nielsen (lanie).

[4] Denne række er udtænkt af Martin D. Pedersen (martindp) og Per Madsen (madsen). (red: selvom der var fejl i algoritmen…)

[5] Forld Fide Feb

Last modified: Wed Mar 20 20:54:24 MET 1996

Flotto slogans

"Det gælder ikke om at vinde. Det gælder om at vinde STORT!"

FLOTTOs første slogan, Marts 1996.

"Det gælder ikke om at vinde, men om at vinde stort!"

Variant af FLOTTOs første slogan.

"Vi har vundet før. Vi kan gøre det igen!"

Flennarth d. 20. April 1998, efter at FLOTTO havde 4 rigtige.

"FLOTU WD = FLOTTO ved det!"

Brugt første gang d. 20. April 1998, hvor Tac „dekodede“ vindertallene fra d. 18. April 1998.

"Efter jeg er begyndt at tro på ASCII rækken, har mit liv pludselig fået mening."

Anonym, Også Tac d. 20. April 1998.

"Det gælder ikke om at tro. Det gælder om at finde svar!"

Flennarths kommentar til Tac d. 20. April 1998.

"Vi lover meget og holder det meste."

Flennarth d. 23. April 1998.

"Vi spiller ALDRIG på andre rækker end Lanie- og Ascii-rækken."

Carsten's kommentar til et FLOTTO bestyrelsesmøde i 1998

"Flotto, dem fra TV"

Sagt i forbindelse med Flotto optræden i Lotto i 2001

"Det handler ikke om at vinde stort én uge - men stort hver uge"

Sagt i forbindelse med Flottobestyrelsesmøde d. 15. oktober 2007 kl. 14:02 og igen kl. 14:06

flotto.txt · Sidst ændret: 04-12-2023 13:36 af kyrke
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0