Profil af en introduktionsstipendiat

- profil af en hjælpelærerfilantrop

Jens Chr.Godskesen

Rie bad mig om at skrive lidt om mig selv som et indslag i rækken af livshistorier for interessante profiler her på F-sektoren (det sagde hun faktisk, uden dog at komme nærmere ind på hvad hun mente med interessante profiler), og hun truede oven i købet med at skrive et indslag selv, hvis jeg ikke gad. Nu kender jeg jo Rie, så jeg valgte det sikre.

Mit navn er altså Jens Chr.Godskesen, og det på trods af at mange kalder mig noget helt andet end det. Jeg er sådan cirka 28 år gammel og er født og opvokset i Vendsyssel. Størstedelen af min ungdom tilbragte jeg ca.20 km.nord for Aalborg i hhv. Klokkerholm og Hjallerup (og jeg skal nok lade være med at nævne noget som helst om Hjallerup Marked, som jeg selvfølgelig aldrig har oplevet). Jeg startede på Dronninglund Gymnasium i 1979 og startede her på AUC i 1982. Efter Tek-Nat basis valgte jeg F-sektoren (eller fravalgte jeg alle de andre sektorer?), læste matematik bifag, datalogi bifag og fik så endelig et hovedfag i datalogi i december 1988, se det var næsten klaret på normeret tid. I hovedfagsdelen specialiserede jeg mig inden for modeller for parallelle systemer, dvs.CCS og den slags.

Efter kandidateksamen fortsatte jeg i en midlertidig stilling her på AUC i tre måneder. Jeg var med til at implementere TAU-systemet, et system til at ræsonere om parallelle systemer. Det bruges vist nok i dag i en forbedret udgave i undervisningen på datalogi hovedfag. Efter de tre måneder i Aalborg tog jeg til København, hvor jeg har været indtil denne sommer. Jeg blev ansat hos TFL i Hørsholm, som sikkert ingen af jer kender. Det gjorde jeg nu heller ikke selv, indtil jeg ved en tilfældighed, kort før jeg blev cand.scient., blev gjort opmærksom på TFL's eksistens. TFL betyder Teleteknisk Forskningslaboratorium og var, den gang jeg startede, de regional telefonselskabers (JTAS, KTAS, osv.) fælles forsknininglaboratorium. I dag hører TFL hjemme et eller andet sted i det nyetablerede holdingselskab Telecom Danmark. Jeg er ikke sikker på at ledelsen hos TFL endnu ved, hvordan de er placeret organisatorisk i holdingselskabet. TFL's rolle, i det mindste som vi selv gerne ser den, er at fungere som et bindeled mellem på den ene side teleindustrien og på den anden side universiteterne og de tekniske højskoler.

Hos TFL deltog jeg i et EF-projekt kaldet SPECS. SPECS betyder Specification and Programming Environment for Communication Software. Nogle af jer vil sikkeret kunne huske, hvad jeg fortalte om SPECS på hytteturen i år, så lad mig blot nævne at SPECS er et af de største EF-projekter overhovedet med (mindst) 14 partnere spredt over hele Europa og ca.75 personer involveret. Hovedformålet med SPECS er at definere en metode som vil lette udviklingen af software inden for televerdenen.

Men hvorfor sidder jeg så her på AUC idag? Det korte af det lange er, at jeg var heldig at få tildelt et introduktionsstipendium, der løber i et halvt år, samtidig med at TFL var interesseret i at hjælpe mig igang med et Ph.D.-forløb ved at gi' mig orlov i den periode. Nu går jeg så og venter på at finde midler til et helt Ph.D.-forløb. Hvis det lykkes vil min orlov automatisk blive forlænget.

Til slut vil jeg blot nævne at en af mine største drømme er gået i opfyldelse i dette semester, jeg har nemlig fået lov til at virke som hjælpelærer for Hans Hüttel i kurset Formelle Systemer II (det er rigtig nok Lars Flesner), uden løn naturligvis, man er vel filantrop …

fnuet/uhha_gammelt_4.txt · Sidst ændret: 16-09-2011 18:48 (ekstern redigering)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0