Øl-ludo

Øl-ludo er en af de helt store begivenheder til den årlige Hyttetur.

Dommer - og sidedommer

For at ØL-LUDO kan blive afviklet på korrekt vis, har dommeren, som er streng, dybt uretfærdig og absolut modtagelig over for bestikkelse, sin sidedommer. Denne skal være dommeren behjælpelig med kontrol af overholdelse af diverse regler.

Regler - en nødvendighed

Hvert hold, som består af 2-3 deltagere (2 drenge, 3 piger, 2 piger 1 dreng eller 1 dreng og 1 pige), tildeles en kasse øl for egen regning, og kan efter behov tildeles flere. Spillet startes derefter med at alle hold samtidigt bunder en øl, og det hold der bliver først færdig starter.

 • Er alle 4 brikker i fængsel har holdet 3 forsøg til at slå en sekser og derved få en brik ud.
 • Ved slag af sekser opnås til enhver tid ekstra slag.
 • Ved slag af globus, rykkes een brik frem til den første umiddelbart efterfølgende globus.
 • Ved slag af stjerne rykkes en brik frem til den første umiddelbart efterfølgende stjerne.
 • Kan et slag ikke udnyttes drikker holdet i stedet en øl
 • Der er helle på alle glober, dog kan et hold som slår en brik ud af fængsel og derved lander på egen globe slå en brik i fængsel.
 • Det giver helle at have to brikker på samme felt.
 • Lander man på en stjerne, uden at have slået en stjerne, springer man videre til den umiddelbart efterfølgende stjerne. Hvis den første stjerne er optaget, slås denne brik i fængsel og man bliver stående. Hvis ikke dette er tilfældet, men at der står en brik på den anden stjerne rykker brikken selv i fængsel.
 • Kan man slå en brik i fængel, skal man gøre dette. Hvis dette undlades bestemmer dommeren hvilken af holdets egne brikker der skal i fængsel.
 • Slås en brik i fængsel, eller rykker man en brik hjem er straffen een øl.
 • Et hold kan til enhver tid idømmes straf-roulader, -chips eller -øl for utilbørlig opførsel, eller mangel på samme.
 • Under strafafsoningen kan holdet ikke deltage i det videre LUDO-spil, og sidder derfor over.
 • Når en straf er afsonet, holdes flasken over hovedet med bunden i vejret. Dette skal kontrolleres af enten sidedommeren eller dommeren selv.
 • Når en brik er nået op på opløbsstrækningen, skal den flyttes direkte hjem. Dette er ensbetydende med at stjerne svarer til 2 og globus til 5.
 • Det hold der først får alle 4 brikker hjem har vundet, og spillet stoppes umiddelbart herefter.
 • Det er ikke tilladt at gå på LUDO-brættet, eller på anden måde at optræde ærekrænkende over for LUDO-ånden.
 • Dommeren har altid ret.

Billeder

De aktive øl er dekorativt markeret Farlig strafpumpernikkel Spillet i sin gloværdighed Terningen skal behandles med respekt og må aldrig kastes til en anden spiller

fyttetur/ol-ludo.txt · Sidst ændret: 08-10-2013 22:27 af prentow
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0