Fnüt december 1995


- december 1995 -

Leder

Man siger, en kat har ni liv. Jeg er overbevist om, at Fnüt har mange flere. I hvert fald kan man sige, at det nu er genopstået med en (næsten) helt ny redaktion. Vi (den nye redaktion, selvfølgelig) har besluttet at hugge forrige redaktions gordiske knude over ved at beslutte (med generalforsamlingens velsignelse - det var blevet ret sent) at udgive Fnüt både på papir og i elektronisk form på WWW.

Jeg har i en tidligere Artikel undret mig over, at vi (Afdeling for Matematik og Datalogi) af alle steder (Institut for Elektroniske Systemer) skulle blive ved med at udgive et blad på papir, men det skal vi. Folket vil have det, og egentlig er jeg glad for, at Gutenbergs gamle kunst ikke skal gå i glemmebogen.

Et af temaerne i dette nummer er præsentation of nogle af de nye mennesker her på stedet. Vi har bedt dem om at præsentere sig selv men også bedt dem kommentere, hvordan det er at komme her til sektoren. Ligeledes vil redaktionen præsentere sig selv.

Nå, i denne tid tænker de fleste vel på andre ting, projekter skal afsluttes, rapporter skal skrives og afleveres. Nogle har gaver, som skal købes og indpakkes, mens vi vel alle spekulerer på, om der bliver sne i juleferien (ud over den, som kan findes på flaske). Her på redaktionen skal vi ikke blande os i det men blot ønske alle vore læsere en glædelig hanuka (17. december), vintersolhverv (22. december) eller juleaften (24. december) og et godt Fnüt -år.

Christina Zennaro

RedaktionenRedaktionen præsenterer nu sig selv. Fra venstre mod højre…

Michael Hedegaard Thomsen (hedegard)
Skulle rent faktisk ikke have været optaget her på matematik og datalogi, i hvert fald er han konstant logget ind på X-pilot. Udtaler iøvrigt: „Det er godt at sidde i en redaktion - så har man altid en mulighed for at få det sidste ord!“

Michael Höhle (hoehle)

Geekcode v2.1>3.1
GCS d(x) H s+: g-(+) p1 !au(-) a20 w(++) v+>++ C++(+++)
US P?>++ L- 3- E(+)>++ N+ K- M+$ !V -po+ Y t-@ !5 j R+++>$
G' tv b+(+++) D+ B? e+>+++ u+()@ h!>+ f r---(*)@ n+ y?@

Det siger vist det hele!

Carsten Lindholst (Calle)
Har svært ved at få folk til at tro, at han er ny på stedet, og alligevel går på F7D. Det har dog også forårsaget at han må tage 4 semestre på et år.

Helle Wilken Rasmussen (wilken)
Er en meget intelligent ung dame, som forblænder alle med sit smukke udseende og skarpe vid. Huserer for tiden på mat1, hvor hun dominerer alt og alle. (Påstår iøvrigt, at hun ikke har forfattet denne beskrivelse selv.)

Henrik Sørensen (griffin)
Er en meget ordentlig person. Efter at have forsøgt sig med rm * -R i roden tager han nu backup selv. Han er formodentlig også den eneste i redaktionen, der har været logget ind på ALLE maskiner.

Christina Zennaro (zennaro)
Er garanteret den i redaktionen, som har arbejdet med computere længst tid. Citat: Det var tider den gang før fastpladelagrene, hvor man skulle holde styr på alle hulkortene!

Det med småt: Redaktionen er kollektivt ansvarlig, men fralægger sig ethvert ansvar for trykfejl, manglende eller udsolgte varer, samt atomkrig.


Sidste Fnüt

Det er med dyb sorg, at vi må meddele at Fnüt -ours kort før redaktionens deadline er afgået ved døden pga. uoverensstemmelser mht. rejsebrochurens layout. Desværre er der brugt store økonomiske resourcer på at få trykt rejsebrochuren, og kapitalen i selskabet er derfor negativ. Allerede bestilte og betalte rejser må derfor aflyses. Vi beklager.
Scene fra Badehusvej...

På de næste sider præsenteres du for nogle af de nye VIP-ansigter (med „nye“ ansigter mener vi folk, der er kommet til F-sektoren efter det sidste Fnüt udkom, red.). Vi vil forsøge på at gøre disse sider til en tradition i håb om, at vi engang vil være ajour med alle VIP'ernes livshistorier her på sektoren.

Præsentation af Vivi

Hej, jeg hedder Vivi Juul-Pedersen, og jeg er vikar for Helle Andersen i fællessekretariatet for matematik og datalogi.

Jeg har i de sidste 18 år boet i Tønder, hvor jeg har arbejdet i reception/omstilling hos Burmeister + Wain Energi A/S. Da min mand så fik stilling i Sulsted, trak hele familien teltpælene op og vi flyttede til Nordjylland, hvor vi bosatte os i Vodskov.

Efter knap 2 måneders ledighed søgte og fik jeg vikarstillingen i MAT/DAT. Det var en stor omvæltning at starte i et nyt job. Alle de nye mennesker man mødte eller snakkede i telefon med, alle de underlige forkortelser på både det ene og det andet. Jeg skulle også vænne mig til, at jeg ikke nødvendigvis altid skulle sidde klinet til telefonen. I mit tidligere job sad jeg ved omstillingsbordet, og kunne ikke bevæge mig længere væk fra telefonen end at jeg altid kunne høre den, og også nå at tage den.

Efter 1 1/2 måned i jobbet her på AUC synes jeg det går godt med at finde rundt i de forskellige ting og sager, og jeg er også blevet mere fortrolig med de forskellige arbejdsopgaver. Samtidig føler jeg også, at jeg er faldet godt til i afdelingen, ikke mindst på grund af nogle søde og hjælpsomme kolleger!

Hilsen
Vivi

Præsentation af Dennis

En københavner der er havnet i Aalborg via London

Mit navn er Dennis Nilsson, og jeg har siden 1/2 - 95 været ansat på Aalborg Universitet. Jeg startede som forskningsassistent og den 1. juli blev jeg Ph.D. studerende med Finn V. Jensen som vejleder. Projektet omhandler sandsynlighedsbaserede ekspertsystemer.

Jeg er matematik-økonomi kandidat fra Københavns Universtet, men fandt interesse for ekspertsystemer under et studieophold i foråret 93 i London. Siden vendte jeg tilbage til London for at skrive speciale om emnet.

Så man kan vel sige jeg er en københavner, der er havnet i Aalborg via London…

En stor del af min fritid bruger jeg på at løbe efter en bold - jeg spiller nemlig fodbold i Nørresundby Boldklub.

Dennis Nilsson

Præsentation af Peter

Endnu en Ph.D. ansat

Jeg er blevet fornylig ansat i afdelingen for datalogi (og vist også matematik) og vil fortælle hvem jeg er. Jeg er 28 år, gift men ellers ikke straffet på anden måde. Min uddannelse er så eksotisk som at jeg er dataingeniør fra F-sektoren og blev færdig i sommeren 1993. De fleste her på stedet ved udemærket hvordan sådan en er uddannet men jeg har jo taget en uddannelse uden praktik af nogen slags, og det efterlod mig med en manglende fornemmelse for hvad sådan en størrelse bestiller „ude i industrien“.

Derfor ville jeg have et „rigtigt“ arbejde da eksamens papiret var i hus, vel vidende at det sikkert ikke kunne blive lige så spændende som den forskning en studerende faktisk præstere på 9.-10. semester. Efter 30 skriftlige ansøgninger og samtaler med 4 firmaer bragte mine anstrengelser mig til Tåstrup i København, til et firma der hedder TERMA Elektronik AS.

TERMA tiden

Jeg blev dog af mine kollegaer gjort opmærksom på at Tåstrup slet ikke var en del af København. Desuden var der 30 min. til hovedbanegården med s-tog, så derfor flyttede jeg lidt senere til Frederiksberg, ha-ha nu boede jeg i København. Men nej, jeg lærte nu nogle flere at kende som boede herinde i storstaden, og deres definition var at København var inden for søerne. Så i virkeligheden boede jeg ikke i København, selvom jeg havde 15 min. til rådhuspladsen på cykel.

Som nyudannet var jeg glad for den afdeling jeg endte i, fordi den bestod af cirka 60 mand, 30 radiomekanikere, 10 leder og sekretærer og 20 software udviklere. En måned efter jeg kom blev de 30 radiomekanikere fyret; velkommen til industrien. Der var alså en del kollegaer som jeg kunne spørge om hjælp, det var en fordel både for mig, ved at jeg ikke dummede mig så tit, og for TERMA ved at jeg ikke dummede mig så tit. Trods en forskel i mentalitet var Københavnerne gode samarbejdespartnere, så jeg har ingen betænkeligheder ved en anden gang at blive ansat et sted på Sjælland. Dog skal man vænne sig til dialekten, hej betyder godmorgen før klokken 11 og goddag efter 11. Hej-hej betyder farvel eller godnat alt efter om det er mørkt eller ej.

Min afdeling have kontrakt på et større computersystem til flåden, og vi skulle i alt væsentligt lave nye og vedligeholde ældre real tids applilkationer til det grundsystem der var opbygget i slutningen af 80'erne. Der var fastlagt en udviklingsmetode, som var defineret ved en række dokumenter der gerne skulle beskrive et helt program. I afdelingen sad nogle kloge hoveder (det var dem der havde været der i over 5 år), de designede og skrev kravspecifikationer. Derefter overtog en projektleder som definerede brugerinterface oa. og til sidst kom programmøren (der var mig). Jeg skulle færdigdesigne, kode og teste en applikation udfra de kravdokumenter og testspecifikationer der var lavet.

Arbejdet hos TERMA var projektorienteret på den måde at alle arbejdede på samme grundsystem, men individuelt på den måde at jeg skrev mine egne applikationer. Generelt var der meget papir indblandet - de kaldte det dokumentation - det skulle reviewes og afleveres til kunden sammen med applikationen. Jeg tror nu ikke at der nogenside er nogen, som ikke er fra afdeligen, der kan bruge det til noget. MEN alle dokumenterne har uden tvivl været med til at hæve kvaliteten af applikationerne, så jeg formoder at det var deres virkelige formål. Alt i alt fandt jeg at TERMA var et godt sted at begynde mit professionelle virke, pga. at jeg fik den støtte til at løse opgaverne som en nyuddannet har var behov for.

Ph.D. tiden

Efterhånden som papiret tårnede sig op på min reol, og jeg gik igang med den 6. applikation hvor de samme dokumenter skulle skrives (gab), fik jeg den ide at lave et taktisk karriereskift. Jeg havde nu arbejdet for TERMA i snart 2 år, og havde sammen med forskellige kollegaer fundet flere steder hvor der kunne rationaliseres i programmeringsfasen, fordi vores programmmer var skåret over samme læst. Efter diverse følere hos den umiddelbare ledelse, var meldingen at TERMA brugte godt gennemprøvet teknologi. Hvilket med andre ord betød at afdelingen skulle producere software på samlebånd og overlade til andre at introducere nye metoder.

Samtidig indeholdt avisen opslag af Ph.D. stipendiater på min gamle afdeling, og en forespørgsel viste at der faktisk sad nogle mennesker og arbejdede med real tids programmer. Så vejen var banet til alligevel at kunne arbejde videre med den praktiske erfaring jeg havde opbygget på området på et lidt højere akademisk niveau og lidt lavere økonomisk niveau.

Velansat, og installeret i kontor med 2 andre Ph.D. ansatte, er jeg så startet med at definere de problemstillinger indenfor real tid som passer til min erfaring samtidig med at jeg skal samarbejde med Brian (bnielsen) og Arne. Rammen for mit projekt er en ide om at real tids applikationerne skal udvikles med feedback fra en indkøringsfase som evt. kan være simuleret. Første punkt består i at finde en beskrivelsesform for timing information således at det kan gemmes under kørsel/simulering og fødes tilbage i designprocessen. Næste punkt bliver sikkert at vælge nogle højniveau beskrivelsesværktøjer der kan rumme industielle real tids applikationer således at timing informationen kan blandes her ind i.

Side 9 manden


Frank er 22 år, fra Aalborg, og er manden i dine drømme…

Redaktionen retter en særlig tak til en person med utrættelig energi og et ukueligt humør, der fik en afgørende betydning for bladets udgivelse. Således lykkedes det Frank (se billede), at holde redaktionen oppe på de sene nattetimer med sine irritationsmomenter, såsom forskellige underholdende indslag og et umenneskeligt antal forvrængede gengivelser af div. melodier krydret med fnis og rytmegivende fodslag. Dermed sikrede Frank en overholdelse af bladets deadline.

Referat af generalforsamlingen

ad1: Valg af dirigent og referent
Dirigent: bangsx. Referent: stine

ad2: Godkendelse af dagsorden
Referatet blev godkendt efter flyttelse af punkt 9 om julefrokosten til punkt 2 1/2.

ad2 1/2: Julefrokost
Efter afstemning blev det valgt, at holde julefrokost d. 15 december. Julefrokosten holdes i den røde kantine.

ad3: Beretninger
Formanden: Kort beretning om momsregenskaber. Har i det forløbne år fået 2 bøder for manglende momsindberetninger. Godkendt.

Kassereren: Vi har 21.300 kr. på kontoen, og med gælden på tavlerne har vi en formue på ca. 60.000 kr. Dette tal burde være højere! Der er i det forgangne år solgt for 144.050,03. Godkendt.

Traditionsudvalget: Størstedelen af traditionsudvalget var fraværende, men der blev berettet om visse traditioner, der er blevet holdt i hævd. Der blev peget fingre af de fraværende medlemmer. Ikke godkendt.

Initiv: Berettede om årets gang. Status er, at initiv har det godt med en god økonomi. Der blev gjort opmærksom på, at julestuen vil blive d.24 november. Godkendt.

Treoen: Beretning om treoens arbejde. Der er en stor gæld på tavlerne. Svind i flasker m.m. er på ca. 1.000 kr. pr. måned. Der blev gjort opmærksom på, at de flasker, der ikke står i grupperum eller i kaffestuen, må rengøringspersonalet gerne tage, så vi skal selv sørge for at fjerne flaskerne. Grænsen på tavlen er blevet 250 kr. Hvis dette ikke overholdes, vil der blive udsendt advarsler, og derefter vil der blive uddelt stregforbud. Godkendt.

Diku: Kaffeordningen har underskud! Hvis der ikke bliver betalt for det kaffe, der bliver drukket bliver konsekvensen, at der bliver lukket for kaffeordningen. Godkendt.

nüt : Fnüt er i det forgangne år afgået ved døden af grunde, der skyldes manglende kommunikation og uenighed omkring udformningen avisen. Godkendt (-det er vi selvfølgelig ikke helt tilfredse med her, red.).

Hyttetursudvalget: Det var en god hyttetur med gode sessioner. Hytteturen gav et overskud på ca. 400 kr. Der blev forslået, at hytteturen næste år holdes tidligere. Dette forslag går hermed videre til hyttetursudvalget. Godkendt.

ad4: Valg til bestyrelse
Formand: Genvalg.
Kasserer: Erick Herring. Supp: Johnny Weile.
Menigt medlem: Johnny Weile.
Tuborgmanden: Genvalgt.

ad5: Nedsættelse af faste udvalg
Følgende personer kom i udvalg:
Initiv: lisa, stine, wilken, jeanette, overgard, thorn, thorsten, dunadain, weile, dux, jbadstue, thchr, hostrup, bangsx, tbruun, janne, mazyar, lb, lennart.
Treo: jskov, palle, qvist, mixxel, behrmann, griffin, kaas, tac, dorte, overgard.
Revisor: lai. Supp: bech.
nüt : griffin, calle, wilken, hoehle, zennaro, hedegard.
Forbryderalbum: rasta, emil, ole, brahe. Udvalget skal også sørge for, at opdatere albummet ind til næste generalforsamling.
Diku: Slået sammen med treoen.
Traditionsudvalg: Alle fra sidste år + lb.
F-lotto: lennart, overgard, jbadstue, thomas.
Specialearkivansvarlig: hoei.

ad6: Næserehabiliteringstaler
Ingen taler i denne omgang.

ad7: Uddeling af næser
Der blev uddelt næse til moonboot og herring. herring skal have hædrende omtale.

ad8: Udnævnelse af æresmedlemmer
Hans Hüttel blev valgt som æresmedlem.

ad10: Evt.
Intet under evt. Det skal herudover nævnes, at under generalforsamlingen kom tuborgmanden med en check på 15.000 kr. Checken er doneret af Tuborgfonden og skal gå til et 29„ fjernsyn til F-klubben. Derudover medbragte han også 2 kasser kolde julebryg.

Hytteturen '95

F-terårets største sociale arrangement løb i år af stablen fra torsdag d. 12. oktober til søndag d. 15. oktober. I år var vi ca. 70 afsted til Rubjerg på Vendsyssels vestkyst.

Torsdag kom jeg derud allerede klokken et sammen med Kristian og Mikkel fra TREOEN. Vi skulle lige overbevise en ældre dame om, at vi ikke havde i sinde at smadre bulen totalt (det var vist hendes opfattelse). På et tidspunkt var vi så heldige at komme til at nævne, at overskuddet fra den traditionelle madauktion altid går til røde kors. Det fik hende til at tø lidt op. Så kunne vi da ikke være rene bøller. Vi fik modvilligt overdraget hytten for weekenden, og vi fik stablet en masse øl og vand ind, da Tuborgmanden kom forbi.

Rubjerghytten bliver normalt brugt til spejderlejre og den slags. Den ligger i et sommerhus-område, hvor der ikke sker alverden sådan en torsdag i oktober. Der var dejligt stille derude, og vi tre kunne rigtig nyde at prøvesmage øllene. Men så dukkede der pludselig en kæmpestor bus, med Lennarth bag rattet, op på den lille grusvej. Det væltede ind med larmende datalogi- og matematik-studerende, og der var vist også en enkelt fysiker med. Der var alt det sædvanlige kaos med at blive indkvarteret og få ufattelige mængder af mad ind i køleskabe, eller hvor det nu skulle være. Det var rart at have det privillegium at have et lederværelse, fordi man var i udvalget.

Torsdag aften er sædvanligvis afsat til hygge og afslapning, og det eneste arrangement, vi havde planlagt til denne aften, var bodycrashing. Det er den vanvittige sportsgren, hvor det gælder om at grovæde alverdens lækkerier i konkurrence med hinanden. Jeg prøvede sidste år, fordi jeg troede, at jeg havde en chance, når jeg nu stillede op i æggesnaps, som jeg synes smager glimrende. Der findes dog folk, som har talent for det, og de er altså umulige at hamle op med, så i år var jeg ikke med. Jeg håber på, at det er fordi jeg trods alt har en lille smule stil.

Fredag formiddag kom Hans Hüttel ud til hytten, og han havde turens første seriøse indslag med. Han holdt en halv times oplæg om etik og kom med meninger om, at vi ikke skal vælge at arbejde med hvad som helst, der giver penge i lommen. Specielt blev der rørt ved forskning i militæret. Det var ikke alle, der delte Hans` meninger, og der gik en livlig debat en times tid. Jeg tror, vi endte med at konkludere, at vi alle bør være klar over betydningen af, hvad vi går og laver. Vi har alle et ansvar for, at verden også består om 100 år.

Efter etik-sessionen deltog jeg i en ekspedition op langs kysten nordpå. Vi var en lille flok, der havde hørt nogle indfødte fortælle om Mårup Kirke, der hang på kanten af en klit ca. 50 m. over havet, og som snart ville falde ned. Den lille flok vandrede lystigt afsted, men vi kunne hele tiden kun se det tilsandede Rubjerg fyr, der lå mellem os og kirken. Som det nu ofte går med ekspeditioner, begyndte der også her at opstå mytteri-tendenser. En vis Søren Dittmer kunne ikke holde ud at tænke på, at vi måske ikke ville nå hjem til frokosten, og jeg, som vist nok var hjernen bag ekspeditionen, kunne lige pludselig føle med den kære Columbus og hvem, der ellers har oplevet sin flok bukke under for frygten for det ukendte. Inden vi vendte snuden tilbage mod lejren, fik vi dog et lille glimt af Mårup Kirke oppe fra sanddyngerne ved Rubjerg fyr. OK - Dittmer, der var sgu langt endnu.

Fredag eftermiddag fik vi igen besøg. Det var vores egen Mike Manthey og Kristian G. Olesen ovre fra MIBA, der kom for at være oplægsholdere i vores anden seriøse session. De arbejder begge til daglig med det, man benævner kunstig intelligens. Mike står for TOPSY, der er et forsøg på at få en computer til at resonnere sig frem til løsninger på problemer. Kristian arbejder med MUNIN og HUGIN, der kan hjælpe folk med at træffe fornuftige beslutninger, idet de hurtigt og præcist kan beregne en masse sandsynligheder. Vi fik snakket en masse om hvad vi forstår ved intelligens, og om det er noget for en computer.

Fredag aften stod på ølludo - en anden grotesk sportsgren, der efterhånden har slået dybe rødder i F-olket. Jeg fik den tvivlsomme ære at overvære konkurrencen fra dommerpodiet. Det, der gjorde dette års ølludo til noget særligt, var, at der deltog en delmængde af den ellers meget endelige mængde af F-piger. Og sandelig om ikke pigerne vandt. Og dommeren var i hvert fald ikke-uretfærdig. Alt endte som sædvanlig i kaos, men måske kunne konkurrencen en anden gang holdes i lidt strammere tøjler. Jeg synes f.eks., at det var en skam, at en del af de hold, der stillede op i flotte udklædninger, blev slået ud i kvalifikations-runden, men nu var det jo nok min sidste hyttetur, så jeg kan jo bare blande mig udenom.

Lørdag kom vi en tur i skoven. Hvad vi blege by-mennesker dog ikke udsættes for på sådan en hyttetur. Det var de tre Hash House fyre Manstrup, Palle Nielsen og Mads Bak, der havde kontaktet os, og gerne ville ses igen med folk fra deres gamle skole. De arrangerede et af Hash House klubbens fjollede, men ret sjove ``ÅN-ÅN''-mel-klat-løb i Dronninglund Storskov. Vi kom hjem igen hen på eftermiddagen, hvor vi fik besøg af en rigtig matematiker fra RUC ved navn Vagn Lundskov. Han var en hyggelig fætter, der vidste en masse om, hvordan man kan opskrive en ligning for et nautilus-hus (noget, der minder om et snegle-hus, men som i stedet sidder på ryggen af en sød lille blæksprutte, der hedder nautilus). Han viste også en masse eksempler på, hvordan man fandt en overflade med mindst muligt areal, der udspændte en lukket kurve. Denne session var mest blevet sat på programmet for at glæde F-lokkens matematikere, men jeg synes han gjorde det så godt, at selv jeg kunne følge med.

Lørdag aften stod der gallafest på programmet. Det var hytteturens sidste aften, og der var lagt op til en rigtig fest med foldede servietter og det hele. Det blev en lang aften, hvor F-sangbogen kom frem, og det var bare skide-hygli'…

Søndag formiddag gik med oprydning og rengøring af hytten. Derefter blev den tiloversblevne mad solgt på auktion, og vi fik skrabet lidt penge ind til Røde Kors. Jeg var lidt nervøs for, om udlejer-damen ville godkende vores rengøring. Vi havde fået en skræk-historie fra nogle af Mat1'erne, der havde haft problemer med hende på deres basis-rustur. Vi ville gerne imponere hende, så vi havde mulighed for at leje hytten igen til næste år. Problemet er nemlig, at det efterhånden er blevet umuligt for AUC at leje spejderhytter i Nordylland, fordi der har været for megen ballade. Jesper (rasta) og jeg blev tilbage, da Jørn styrede bussen ud fra parkeringspladsen. Kort efter kom Lis og Arne (det frygtede udlejer-par). Der blev gået grundigt gennem alle værelser, og dommen blev givet med et smil: Der var nydeligt over det hele. Vi udnyttede straks den positive stemning og fik en aftale om, at F-sektor fra AUC ville kunne leje hytten igen til næste år.

Det var lækkert at gå træt i seng den søndag aften. Det havde været en herlig tur, og jeg fornemmede, at folk var blevet rystet sammen fra at være en række adskilte årgange til at være én F-sektor. Man kan blive helt depri' af at tænke på, at man sikkert ikke er med næste gang, der arrageres hyttetur. Måske skulle man skide på alle pengene ude i det private og søge sig en Ph.D. istedet.

På hyttetursudvalget-i-95's vegne Lanie

TREOEN viser tænder

Som det jævne F-sektor folk måske har bemærket, har TREOEN strammet reglerne og øget kontrollen med vores alle sammens øl/vand ordning. Den primære grund til dette har været en stigning af gælden på tavlerne, men også, at TREOEN har fået nyt blod og dermed kan afsætte tid til at holde storskyldnerne lidt bedre i ørerne.

For at undgå at TREOEN kun bliver forbundet med heksejagt og ditto afbrænding, ønsker jeg (og sandsynligvis også de andre medlemmer; vi har ikke haft tid til at diskutere det endnu) at gøre den interne gøren og laden i TREOEN offentlig kendt via Fnüt , hvorved TREOEN gerne skulle gå hen og blive „folkeeje“ i stedet for „idioterne, der slæber ølkasser og jagter skyldnere“. Det er måske for meget at ønske, men man kan jo altid prøve…

Da der ikke er blevet tid til at diskutere indholdet af denne første artikel, kunne jeg jo lige forklare et af de nye begreber på køleskabsplakaten (som i øvrigt skulle være delt rundt til alle grupperum, hvor vi gerne så, at den blev hængt op!). Det drejer sig om en ændring af reglerne i spillet Flaske Raid: før samlede „raiderne“ flaskerne ind for folk, men for at fremhæve, at det ikke er TREOEN 's job at samle flasker ind, vil der fremover kun blive tale om en optælling af flaskerne i grupperummene. Spillet er derfor blevet omdøbt til Flasketælling…Præmierne er dog stadig de samme (dvs. to flasker tilladt per mand (m/k), resten giver strafstreger).

jskov - på vegne af

Fnüt-striben

Her kommer den lokale tegneserie… Du må selv fylde den ud, da vi ikke har fået tilbudt nogen striber…

Som du sikkert tydeligt kan se, mangler Fnüt en eller flere, der har lyst til at berige bladet med en tegneserie. Derfor udskriver vi en konkurrence…

Reglerne er enkle: tegn en eller flere tegninger (gerne sjove og med handling) og aflever den/dem til redaktionen senest d. 1. februar. Det kunne f.eks. være en stribe om „Silicon Valley 10110000001100010“. Vi vil så belønne de bedste kunstnere med (Ta-daaa…): ÆREN!!!

Skod-striben

For ikke helt at skuffe vore læsere har vi fundet et placebo for den kommende (helt fantastiske, håber vi, red.) Fnüt -stribe:

Der findes flere striber med Bill ude på nettet.

Lidt praktisk til sidst

Dette dokument er skabt ved at benytte LaTeX2HTML translator Version 95.1 (Fri Jan 20 1995) Copyright 1993, 1994, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

Arbejdet har bestået i at konvertere den originale LaTeX fil, der dannede grundlag for den skrevne udgave af Fnüt til HTML. LaTeX2HTML klarede konvertering af .ps billeder, text, tilføjelse af navigationsknapper etc. Manuelt er der blevet tilføjet hyperlinks til personer og lokationer. Eneste besvær har været diverse opsætningsproblemer og mærkværdigheder i perl-scriptet. En tak til Niels Wendell Pedersen for hjælp til løsning af visse problemer.

Konverteringen er blevet udført af Michael Höhle

fnuet/1995-96_1.txt · Sidst ændret: 16-09-2011 18:48 (ekstern redigering)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0