League of Legends

League Of Legends

Sign-up

Tilmelding til denne turnering kan forefindes på denne side:

Tilmeldingslink: Link

Rules

Dansk

Generelt

En spiller må KUN deltage i kampe for ÉT (1) hold i turneringen
Så snart alle hold er færdig med en runde og stilling er opdateret, har holdende 15 minutter til at starte næste game. Hvis et hold ikke er klar efter de 15 minutter bliver man diskvalificeret
Alle spillere på et hold skal være tilstede til FLAN
Premier uddeles ved turneringens slutning
Tunering er for alle spillere til FLAN, skulle det derfor ske at man møder et hold(eller spiller) som ikke kan still til champion draft, vil man skulle starte et normalt custom game uden picks/bans.

Spil type

Server: EUW
Game mode: Tournament Draft
Map: Summoners Rift (5vs5)

Alt efter fremmøde vil turnering blive spillet i (double)Round Robin eller Double elimination, finaler spilles i BO3.

For Round Robin gælder følgende regler omkring tie:
1. Indbyrdes kampe, vinderen af indbyrdes kamp mellem holdende gå videre
2. Hvis begge hold har taget en kamp fra hinanden, spilles der en tiebreaker kamp

For Double Elimination spilles der med fordel til dem fra winner bracket, dvs. de får lov til at vælge side 2 gange (game1 og game3)

Når en kamp er slut skal resultatet rapporteres
Skulle det ske at brackets er ulige fordelt, kan det forekomme at en tuneringsansvarlig vil lave ændringer undervejs.

Disconnects

Hvis en spiller disconnecter under champion select, vil pick/ban fasen blive genstartet, ethvert pick/ban lavet her SKAL være det samme i remake.
Hvis en spiller disconnecter in-game, skal han forsøge at komme tilbage så hurtigt han kan.
I tilfælde af disconnect pauses spillet, og genoptages først når en spiller fra begge hold har sagt ok for det.

Pausing

Der må pauses i tilfælde af disconnects af en spiller og lign. Hvis der er tale om force majeure (generelle server problemer, turneringsproblemer osv) må der pauses indtil problemet er løst eller en admin siger I skal unpause.

Genstart af et spil

Et spil er kun tilladt til at genstarte inden in-game timeren er nået til 1:30, og kun hvis der ikke har været first blood.
Et hold kan kun genstarte spillet én gang.
Hvis et spil, af den eller anden grund, er nødsaget til at blive genstartet efter picks/bans fasen, skal et nyt spil oprettes med “Blind Pick” som game mode.
Begge hold skal bruge de samme champions som de valgte i picks/bans.

Streaming

Spillerne har tilladelse til at streame medmindre andet bliver annonceret af en turneringsadministrator.
Streamet skal doghave minimum 3 minutters stream delay.

Unfair spil

De følgende handlinger betragtes som unfair spil:
Ghosting(at se på modstanders skærm, eller have en anden person til at gøre dette).
Brugen af cheat programmer/hacks og andre tredje parts programmer der giver en spiller en fordel over modspillerne.
Bevidste disconnects fra et spil Overtrædelse af regelsættet kan medføre DQ(diskvalifikation)

Overensstemmelse

Ved at deltage i turneringen har spillerne accepteret, uden reservationer, alle de oven- og nedenstående nævnte regler og at enhver beslutning taget af turneringsadministratorerne under turneringen kan overtrumfe disse regler.

English

General info

A player can only be play for one team during the tournament.
After both teams are done with the previous match and brackets have been updated they have 15 minutes to set up the next match, failure to be ready will result in disqualification
The tournament is meant for all participants of FLAN, therefore some players might not be able to play the tournament mode, in this case a custom match is set up, and the match is played without banning champions.

Game type

Server: EUW
Game mode: Tournament Draft
Map: Summoners Rift (5vs5)

During the FLAN event you will be able to sign up for the tournament with your team, all players on said team must be at the event whilst playing.
Prizes will be awarded at the end of the event.

Depending on the amount of teams, the tournament will be executed in either of the following formats;
(double) Round Robin
Double elimination
Finals are BO3, the rest will be BO1

For Round robin the following two rules will further apply in case of a tie:
1. Whomever won the fight in between two teams, will win the tie.
2. If each team each won a game against each other, a tiebreaker game will be played.

The highest seeded team(First mentioned) will choose what sides first, for the third game in BO3 The winners brackets finalist gets to chose side twice (game1 and game3)

The result of a game must be immediately reported.
Should it happen that brackets is unequal due to unbalanced amount of teams, changes to the brackets might be made by a tournament responsible.

Disconnects

If a player disconnects during champ select, the game will be remade, any picks/bans already made at this point MUST stay the same.
If a player disconnects in-game, the game will be paused and resumed once said player is back online and both teams are ready.

Pausing

In case of disconnect, the game may be paused, if there's unavoidable issues (server or tournament issues) the game can be paused until the problems are solved, or an admin tells you to continue the game.

Remake of game

A game can be remade if the game timer has not yet reached 1:30, and first blood has not been shed.
A team can only restart the game ONCE.
If for some unpredicted reason the game is forced to restart, the picks must stay the same.

Streaming

Streaming is allowed, given a minimum delay of 3 minutes.

Unfair play

The following will be considered unfair play:
The use of cheats or third party systems giving any advantage over other players.
Ghosting
Intentional disconnect

Breaking these rules can cause your team to be DQ'd(disqualified)

Agreement

By entering the tournament all players accept these rules, and that these rules can be overruled or changed, by an admin.

flan/lol.txt · Sidst ændret: 29-10-2020 16:58 af simba
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0