Counter-Strike

Sign-Up Link

Foregår gennem Battlefy.
Battlefy Signup

Regler

Turnerings format: BO1 Double Elimination (kan variere efter alt efter antal hold) med BO3 finale

Der spilles 5 vs. 5 med MR12

Map cycle: de_vertigo, de_anubis, de_inferno, de_mirage, de_nuke, de_overpass, de_ancient.

Tilmelding: Foregår igennem Battlefy og Popflash

Servers: Popflash hoster matchrooms + servers

Maps: Bannes i matchroom

Pause

Spillet kan pauses ved at skrive !pause i in-game chatten. Spillet pauses først når den igangværende runde er slut. For at starte spillet igen skal begge hold skrive !unpause i in-game chatten. Dette bruges, hvis der er klientproblemer eller crash.

Hvis en spiller disconnecter fra serveren pauses spillet automatisk og kan startes igen på ovennævnte måde.

Computer problemer

Hvis der forekommer computer problemer, skal der pauses omgående, hvis problemet forefinder sig i mere end 3 minutter skal der tages kontakt til en admin for at informere om dette.

Snyd og Bugs

Misbrugen af bugs på maps, servere og lignende er ikke tilladt. Et hvert område der kan nås ved hjælp af boosts, er tilladt. Men det er ikke tilladt at udnytte ting, som giver en fordel ved at man har misbrugt forskellige ting på maps. Al form for eksterne programmer er ikke tilladt. Ved snyd afgører admin et klage fra et hold.

Resultatafgivelse til admins

Efter afvikling af ens kamp skal holdkaptajnen skrive resultatet ind på Battlefy. Kontakt en admin i tilfælde af at der er uenighed omkring resultatet.

Konflikter

I tilfælde af en konflikt mellem to hold skal begge holds holdkaptajn (og KUN holdkaptajnen) kontakte en admin. Dette skal foregå maksimum 10 minutter efter afslutningen af kampen. Bevismateriale såsom demo, screenshots og lignende skal fremvises til en af admins. Hold der rejser en sag skal informere modstanderen om sagen straks. Begge hold aflægger en rapport til den pågældende admin, og admin(s) beslutter derefter det videre forløb. Holdene vil få afgørelsen hurtigst muligt. Det er vigtigt at man opfører sig ordentligt i forbindelse med konflikter, truende, eller provokerende opførsel vil ikke blive accepteret af admins i den forbindelse. Bemærk at hold, der uberettiget anklager modstandere risikerer at blive straffet.

Strafudmåling

Straffen for en overtrædelse udmåles af admins og admins alene. Den straf der udmåles i det enkelte tilfælde står ikke til diskussion, og straffen er ikke til ændring. Straffen for en forseelse kan variere fra fratagelse af runder, til udelukkelse af turneringen.

flan/csgo.txt · Sidst ændret: 10-04-2024 20:54 af topholt
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0