F-Ribers

F-Ribers er F-klubbens svar på RKI. F-Ribers holder styr på hvem der skylder hvad til F-Klubben. F-Ribers tager sig også af afviste kreditkort indbetalinger, samt andre uregelmæssigheder.

Hvem er Fribers

  • Mads Christian Olesen (mchro@cs.aau.dk)

Do you owe money to the F-Klub?

Med jævne mellemrum vil F-Ribers udsende mails til alle dem, som skylder penge til F-Klubben. Hvis du modtager sådan en mail, så bedes du indbetale mindst det beløb til Stregsystemet

Hvis du ikke mener at du skylder penge til F-Klubben bedes du skrive til F-Ribers.

Gamle medlemmer af F-Klubben vi savner

Engang i mellem forsvinder medlemmer, inden vi når at sige ordenligt farvel til dem. Disse personer savner vi. Nogle savner vi mere end andre, og vi har derfor lavet en fuldstændig ordning af de savnede. Helt uden sammenhæng kan henvises til status'en for gæld i stregsystemet.

Liste over savnede F-klub medlemmer

Hvis du har en e-mail adresse på nogle på denne liste, er du velkommen til at kontakte F-ribers.

Kontakt F-Ribers

F-Ribers kan træffes på fribers@fklub.dk

f-ribers/start.txt · Sidst ændret: 12-11-2011 20:38 af kyrke
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0