Lortemand

Et korstpil uden en vinder, men ganske afgjort med en taber.

 • Bedst med fra 4 til 8 deltagere.
 • Der anvendes 1 spil kort (52 blade).
 • Kortenes værdi er den sædvanlige, med Es som højeste.

Et spil Lortemand består af tre dele.

1. runde

Formål:
At samle de kort, som skal anvendes i 2. runde.

Kortgivning:
Kortgiveren deler tre kort ud til hver spiller. Talonen placeres på midten af bordet.

Start:
Der spilles med uret og forhånden har udspillet.

Udspil:
Spilleren kan vælge at spille enten et kort fra hånden, en del af eller en hel serie fra hånden eller at vende øverste kort i talonen. I 1. del, er en serie et antal kort af samme værdi, eksempelvis to knægte.

Afvikling:
Når man har spillet ud, skal hånden suppleres fra talonen således man altid har tre kort. Dette skal ske umiddelbart efter der spilles ud. Hvis hånden suppleres med et eller flere kort af samme værdi som spilleren lige har smidt på, og næste spiller endnu ikke spillet ud, må spilleren også smide det/de nye kort (i henhold til reglen om serier). Dette gælder indtil stikket er vendt.

Stik:
Når alle spillere har smidt på, er stikket vundet af den person der har smidt det højeste kort på. Hvis flere spillere har gjort dette, afgøres stikket ved, at der spilles en ekstra runde udelukkende med disse spillere. Hvis dette ikke giver en afgørelse, fortsættes der med flere runder blandt de spillere der har højeste værdi, indtil der er en afgørelse. Hvis en af disse spillerne ikke har flere kort på hånden, afgøres stikket på anden vis (eksempelvis sten-papir-saks). Alle kort i stikket tilfalder vinderen.

Afslutning:
Det nederste kort i talonen er specielt. Den spiller, der supplerer sin hånd med dette kort, skal indsamle kortet men må under ingen omstændigheder vende dette. Den sidste runde i denne del af spillet afsluttes når der er en eller flere spillere, der kun har et kort på hånden (det fordækte sidste kort tæller med, men kan aldrig bruges i en denne del af spillet).

2. runde

Formål:
At komme af med alle kort på hånden. Den sidste spiller med kort på hånden har tabt.

Udspil:
Spilleren kan vælge at spille enten et kort fra hånden, en del af eller en hel serie fra hånden. I denne del, er en serie et antal kort af samme farve uden huller, eksempelvis fra klør 9 til dame.

Opstart:
Det fordækte kort vendes og bestemmer hermed trumffarven (kortet tilhører stadig den spiller, som fik det i første runde). Der spilles med uret og spilleren der tog sidste stik i første del har forhånden.

Kortfordeling:
Spillere der fik stik i 1. del har disse kort på hånden. Er der en eller flere spillere uden stik, smider alle deres kort fra 2 til 5 på bordet. Disse 16 kort blandes og fordeles ligeligt blandt spillere uden stik. Hvis antallet af spillere uden kort ikke går op i 16, afgøres dette på med eksempelvis sten-papir-saks blandt de der ønsker at få det/de overskydende kort. Er der ingen frivillige, afgøres overskydende kort mellem alle uden stik.
Spillere der fik stik, men udelukkende med kort fra 2 til 5, er allerede nu ude af spillet.

Afvikling:
Når man spiller ud, placeres udspillet umiddelbart for spilleren. Et udspil skal stikke det højeste kort på bordet (der spilles med trumf), alternativt kan en spiller vælge at samle laveste udspil på bordet op, hvorefter turen går videre til næste spiller. En spiller udgår, når vedkommende ikke har flere kort på hånden.

Stik:
Når der er lige så mange udspil på bordet som antallet af personer, der har spillet ud i denne runden (inklusive spillere der eventuelt er udgået), udgår alle kort på bordet. Herefter får den sidste der stak forhånd. Hvis denne ikke har flere kort (dvs. udgår) går udspillet videre til den efterfølgende spiller.
Hvis bordet tømmes for udspil ved, at der tages op, så gives forhånden til spilleren efter den sidste spiller der tog op.

Afslutning:
Den person, der har kort på hånden, har tabt.

3. runde

Taber hånes ved, at alle kraftigt råber „Lor-te-mand (pause) Lor-te-mand (pause) Lor-te-mand“ (eventuelt fulgt af sporadiske ukvemsytringer, såsom „Puuuuh, det lugter“) nogenlunde i den angivne rytme (eventuelt indledt med en række „Lo-lo-lo-lo-lo-lo-loooooo“, for at koordinere råbene).

Dette er proceduren første gang en person taber. Skulle denne to gange i træk anvendes samme udråb, blot råbes ordet „Lortemand“ tre gange tre gange. Tre gange i træk kræver tre gange tre gange tre gange „Lortemand“. Der er ikke rapporteret om mere end 81 gange i praksis (der er dog dem, der har tabt mere end fire gange i træk.)

Gode(?) råd til begyndere

Del 1

 • Stik indeholdende kort med høj værdi er i reglen gode.
 • Stik med serier i samme farve er nemmere at komme af med i næste runde.
 • Repræsentation af flere farver blandt ens stik er en fordel.
 • Forsøg altid at vinde bundkortet i talonen, eksempelvis ved at spille en serie ud for at tømme talonen, eller vinde stikket på det tidspunkt hvor der kun er bundkortet tilbage.
 • Anvendelse af store kort i starten af spillet giver som regel kun en masse dårlige afkast i stikket.
 • Vær på vagt overfor folk der puger store kort på hånden.
 • Pas på med at stikke for lavt i mellemhånd. Der er altid risiko for, at stikket bliver attraktivt for baghånden.
 • Stik med overvægt af 6, 7 og 8 er i reglen skidt (med mindre de giver serier i ens stik eller alle spillere for stik).

2. Del

 • I reglen bør man spille det mindste kort eller serie ud når man har udspillet.
 • I reglen bør man stikke med det mindste kort eller serie over det højeste på bordet.
 • Man bør se bort fra de sidste to regler hvis man har en viden om de kort der er faldet. Det er næsten altid en fordel at holde flest mulige spillere alternative mindst én (dvs. modstandere) med i spillet.
 • Det er meget vigtigt at tilkæmpe sig udspillet, idet dette er den bedste chance for at slippe af med små kort.
 • Det er godt at smide serier med små kort. Indeholder serien store kort, og der er forventning om flere udspil i samme farve, kan det være en fordel at beholde den højeste eller eventuel de to højeste (husk at disse i praksis kun er ét kort).
 • Hvis man er baghånd i en runde (husk at holde øje med, om der er nogen der går ud i denne runde) vil det som regel være en fordel at tage stikket selv med trumf. Det er en mulighed for at få et udspil.
 • Pas på overdrevent brug af trumfer. Uden disse er man som regel chanceløs.
 • Udspil af trumfserier er kun godt når man er ved at afslutte sin hånd eller kun har trumfer (selv da kan man faktisk finde situationer hvor det absolut er en ulempe).
 • Tag gerne kort op (dog ikke i afslutningen) hvis dette/disse kort kan gøre to af dine kort/serier til en større serie.
 • Udspil af en meget stor trumf (størrelsen afhænger af baghånden) som næstsidst i en runde er en måde at få et udspil. Husk dog på, at trumfen ender ved spilleren lige før dig selv.
 • Trumf spillet i midten af en runde betyder, at man undgår at tage op samtidigt med, at der er en mulighed for at tage en større trumf op i samme runde (hvis de efterfølgende også bruger trumf).
 • Udspil i farver hvor en eller flere er renonce, vil enten kræve at disse bruger trumf eller må tage op.
 • Udspil i farver hvor en eller flere er renonce, vil enten kræve at disse bruger trumf eller må tage op.
 • Det er meget vigtigt at huske hvem der har taget hvad op.
 • En spiller der sidder tilbage med et eller to kort og et smørret smil, vil i reglen have meget gode kort (trumfer).
 • Det kan være en fordel at investere en trumf midt i en runde, for at manipulere sig til at tage den/disse store trumfer op eller få et udspil.
 • Logikken i spillet er meget svær at gennemskue, specielt i slutfasen af spillet hvor der kun er to eller tre spillere tilbage.

Terminologi

 1. Ét kort, eksempelvis „Det er kun ét kort!“. Anvendes om serier.
 2. Det er ? der er spar, eksempelvis „Det er klør der er spar.“. Farven der kaldes spar, er trumffarven, dvs. klør er trumf i eksemplet.
 3. Købe den ud, eksempelvis „Stikket kan købes ud“. Antyder, at baghånden bør ofre en trumf på at tage stikket (og dermed få et udspil).
 4. Stikke ind. Anvendes som forrige udtryk.
 5. Tørre ud, eksempelvis „Du er vist tørret ud (i en hånlig tone)“. Antyder, at antallet af gode kort/trumfer er forsvindende lavt på den omtaltes hånd.
 6. Overspil, eksempelvis „Overspil! Overspil! (i en munter tone)“. Mere end antyder, at en spiller har været så rundhåndet med sine trumfer, at vedkommende nu må tage dårlige kort op. Dette sker når en spiller er tørret ud.
 7. Ind-, ud- og afspillet, eksempelvis „Du har ind-, ud- og afspillet“. Spilleren har udspillet.

Snyd

Hvad skal man passe på, når man spiller med Morten eller andre med en svag karakter men stor lyst til at vinde?

Her er de mest gængse julenumre:

1. del

 1. Hvis man „ved et uheld“ kommer til at tage eller se for mange kort fra talonen, kan man dels „se ud i fremtiden“ og opnå andre fordele.
 2. Afkast på bordet med henvisning til reglen om serier - men for sent fordi andre har smidt på for længst.
 3. Se trumffarven før runden er afsluttet, eventuelt på det tidspunkt hvor kortene gives.

2. del

 1. Et hurtigt udspil for at sætte spillet i gang. Inden spilleren der vandt udspillet har opdaget noget, er alle i gang og retten tabt.
 2. Serier med huller. Det er specielt udbredt ved venstrehåndede eller hvor kortene er anbragt meget tæt.
diverse/spil/lortemand.txt · Sidst ændret: 10-02-2013 13:34 af kyrke
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0