Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

f-kult:ol-matrice [15-10-2019 09:14]
mrlongbottom oprettet
f-kult:ol-matrice [15-10-2019 09:15] (nuværende)
mrlongbottom
Linje 7: Linje 7:
 Hvis dette virker forvirrende se eventuelt kildekoden bag matricen: Hvis dette virker forvirrende se eventuelt kildekoden bag matricen:
  
-import "​backlog"​ +  ​import "​backlog"​ 
- +   
-let rows <- {1, 2, 3, 4, 5, 6} +  let rows <- {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
-let cols <- {1, 2, 3, 4} +  let cols <- {1, 2, 3, 4} 
-let beers <- fillFrom(backlog,​ rows, cols) +  let beers <- fillFrom(backlog,​ rows, cols) 
- +   
-shuffle(beers) +  shuffle(beers) 
- +   
-while (!isEmpty(beers)) { +  while (!isEmpty(beers)) { 
-  if (someoneHasNoBeer()) { +    if (someoneHasNoBeer()) { 
-    let weirdo <- getWeirdoWithoutBeer() +      let weirdo <- getWeirdoWithoutBeer() 
-    let row <- rollDie() +      let row <- rollDie() 
-    let col <- rollDie() +      let col <- rollDie() 
- +       
-    while (!(col in cols)) +      while (!(col in cols)) 
-      col <- rollDie() +        col <- rollDie() 
-    if (!isEmpty(beers[row,​ col])) +      if (!isEmpty(beers[row,​ col])) 
-      giveBeerTo(weirdo,​ beers[row, col]) +        giveBeerTo(weirdo,​ beers[row, col]) 
-    if (fillRatio(beers) < 0.5 && !isEmpty(backlog)) +      if (fillRatio(beers) < 0.5 && !isEmpty(backlog)) 
-      refillFrom(backlog)+        refillFrom(backlog
 +    } 
 +    if (someoneTriedToCheat() || random() >= 0.8) 
 +      shuffle(beers)
   }   }
-  if (someoneTriedToCheat() || random() >= 0.8) 
-    shuffle(beers) 
-} 
f-kult/ol-matrice.1571123658.txt.gz · Sidst ændret: 15-10-2019 09:14 af mrlongbottom
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0